Ford Credit

Ford Credit

Program Ford Credit to prosta i wygodna forma finansowania zakupu samochodu. Spośród zaproponowanych wariantów kredytu możeszcie Państwo wybrać taki, który dostosowany jest do Waszych potrzeb i możliwości. Po wybraniu swojego Forda, pozostaje już tylko wpłacić udział własny i określić okres spłaty pozostałej kwoty wraz z odsetkami.

 

Oferta

Okres kredytowania od 6 do 60 miesięcy


Maksymalna łączna kwota kredytu na zakup nowego samochodu, zapłatę opłaty przygotowawczej i opłaty ubezpieczeniowej: 90 % wartości (istnieje możliwość finansowania do 100% wartości samochodu)

Sposób płatności: miesięczne raty równe lub malejące /płatności realizowane na podstawie przelewów lub za pomocą Polecenia Zapłaty

Zalety możliwość dostosowania wysokości kredytu i okresu spłat indywidualnie do Twoich potrzeb.

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie promocyjne

 • Wybierasz najdogodniejszy dla Ciebie okres spłaty - od 6 do 60 miesięcy

 • Decyzja o przyznaniu kredytu w ciągu 4 godzin (dotyczy osób fizycznych)

 • Prosta i elastyczna procedura przyznania kredytu - minimum dokumentów i zabezpieczeń

 • Dzięki Poleceniu Zapłaty nie musisz pamiętać o terminach spłat  

 • Preferencyjne warunki dla stałych Klientów Banku z dobrą historią płatniczą

Warunki otrzymania kredytu

Program Ford Credit gwarantuje, że samochód kupisz łatwo i bez przeszkód. Procedura przyznania kredytu jest prosta i elastyczna. Ty decydujesz o wysokości udziału własnego i formie spłaty.

Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach - zapoznaj się z warunkami programu.

Jak działa Ford Credit - krok po kroku

 • Kiedy już wybrałeś samochód, określasz wysokość udziału własnego, jaki chcesz wpłacić

 • Specjalista ds. kredytów u Twojego Dealera przedstawi Ci program ratalny, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Ty z kolei wybierasz najwygodniejszą dla siebie metodę spłaty kredytu

 • Niezbędne dokumenty podpisujesz w trakcie wizyty w salonie Forda

 • Już po wpłacie udziału własnego i zarejestrowaniu oraz ubezpieczeniu samochodu możesz zasiąść za kierownicą swojego Forda

 • Z chwilą wygaśnięcia umowy samochód staje się Twoją własnością.

Warunki otrzymania kredytu oraz dokumenty niezbędne, aby przystąpić do programu FordCredit

Osoba fizyczna powinna spełniać następujące warunki:

 • pełna zdolność do czynności prawnych

 • stałe zameldowanie

 • zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony, ale nie krótszy niż okres spłaty kredytu lub działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy

 • dochód pozwalający na spłatę miesięcznych rat kredytu

Warunki, które powinna spełniać osoba prawna:

 • działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy

 • rentowność i płynność finansowa

Procedura standardowa - minimum formalności

Osoby fizyczne zaciągające kredyt konsumencki - udział własny już od 10% wartości samochodu.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)

 • pisemne oświadczenie o miesięcznym dochodzie

W przypadku, gdy dochód przekracza średni poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce według grup zawodów (nie dotyczy kredytów 50/50 oraz klientów posiadających co najmniej roczną, dobrą historię płatności rat kredytowych w FCE Bank) wymagane jest potwierdzenie jednym z poniższych dokumentów:

 • zaświadczenie o zarobkach na druku FCE Bank lub inne potwierdzające dochód netto lub brutto – pobierz zaświadczenie

 • wyciąg bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia za ostatni miesiąc na rachunek bankowy

 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA)

 • aktualny „pasek płacowy”/„lista płac” (jeśli jest podpisany przez Pracodawcę)

 • PIT-11 za ubiegły rok podatkowy, pod warunkiem zatrudnienia u tego samego pracodawcy

 • dla emerytów/rencistów potwierdzenie otrzymywania renty/emerytury (wyciąg bankowy, "odcinek") lub decyzja o przyznaniu/waloryzacji świadczenia

Osoby fizyczne zaciągające kredyt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - udział własny już od 10% wartości samochodu.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)

 • pisemne oświadczenie o miesięcznym dochodzie

Osoby prawne - udział własny już od 20% wartości samochodu.

Potrzebne dokumenty:

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

 • Regon, NIP

 • Bilans i Rachunek Wyników za poprzedni rok obrachunkowy

 • F01

Dodatkowo, gdy kwota kredytu na samochodów marki Ford jest wyższa niż 45.000 zł:

 • oświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami

Procedura rozszerzona

Osoba fizyczna - Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)

 • dokumenty pozwalające na ocenę zdolności kredytowej Klienta (np. Zaświadczenie o dochodach, deklaracja PIT itp.)

Osoba prawna - Potrzebne dokumenty:

 • oświadczenie o dochodach wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku za ostatni miesiąc

 • dowody osobiste osób reprezentujących firmę

 • opinia banku prowadzącego rachunek bieżący

 • dokumenty założycielskie i rejestracyjne firmy

 • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu

 • bilans i rachunek wyników za ostatni okres rozliczeniowy lub F-01

 

Zapraszamy do korzystania z naszych ofert finansowania. Informacje , szczegóły u naszych handlowców : 
         
URSYN CAR FORD Warszawa tel.: 22 644 75 75

email:  salon@ursyncar.pl

URSYN CAR FORD Piaseczno tel.: 22 73 55 900
email:  salon.piaseczno@ursyncar.pl


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47